Lt | En
  
 
Kas yra Žalioji komanda?

2019 m. kovą Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre susibūrė maždaug 20 darbuotojų grupė, pasivadinusi Žaliąja komanda. Sumanymas kilo bendradarbiaujant su JAV ambasados darbuotojais, kur Žaliosios komandos (angl. Green Team) yra įprastos visų šalių atstovybėse. Pasidalinus patirtimi ir nuomonėmis, įvyko pirmasis mūsų Centro komandos susitikimas, tikslų, galimybių, būsimų sumanymų išdėstymas. 

Žalioji komanda  tai būrys iniciatyvių žmonių, darbuotojų, kuriems svarbu, kad įstaigos aplinka ir darbo procesas būtų draugiškas gamtai ir tvarus, o darbuotojai turėtų galimybę dirbti saugioje, ekologiškoje terpėje.

Kas gali dalyvauti Žaliojoje komandoje?

Žaliosios komandos nariu gali tapti kiekvienas LMNŠC darbuotojas. Gali prisijungti ir partneriai, mokinių tėvų atstovai, mokytojų bendruomenės nariai.

Kokie sumanymai gali būti įgyvendinami?

Visi pasiūlymai svarstomi iniciatyvinėje grupėje, sudaromas jų įgyvendinimo eiliškumas (jei nusprendžiama, kad realūs ir įgyvendinami). Jei sumanymui reikalingos lėšos, kreipiamasi į administraciją ir aptariamos jų skyrimo galimybės. Svarbiausia, kad didžioji dalis sumanymų gali būti įgyvendinti be jokių finansinių resursų arba pasitelkiant rėmėjus ir geradarius.