Lt | En
  
     
   

2018 metai

Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada

Olimpiados tikslas – ugdyti brandžią, visapusiškai išprususią, tautiškai ir pilietiškai susivokusią asmenybę, gebančią puoselėti, saugoti, išreikšti ir perduoti kitiems prigimtines (etnines) ir pasaulio kultūrų vertybes.

Olimpiados koordinatorė metodininkė Alma Mirinienė 
tel. (8 5) 215 4585, el. p. alma.miriniene@lmnsc.lt