Lt | En
  
     
   
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centru kviečia 10–11 klasių mokinius mokytis neakivaizdinėje jaunųjų biochemikų mokykloje.

Mokykla skirta bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie nori pasirinkti biochemiko ar panašios srities specialybę orientuotą į mokslą, tyrimus, savarankišką užduočių atlikimą. Mokyklos bazė – VU Gyvybės mokslų centras.

Jauniesiems  biochemikams suteiksime biochemijos, genetikos, molekulinės biologijos, mikrobiologijos, sveikatinimo žinių, supažindinsime su mokslinio darbo rengimo metodika, tobulinsime praktinio darbo įgūdžius.

Mokykla dvimetė. Mokymasis susideda iš sesijų. Jų metu dėstomas teorinis kursas, atliekami praktikos darbai (stebėjimai, eksperimentai), organizuojamos pažintinės bei mokomosios ekskursijos, išvykos, rengiami kūrybiniai projektai. mokiniai pristato namuose atliktas individualias užduotis,  mokslinius, praktinius darbus. 
Baigę mokyklą mokiniai gauna Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro mokyklos baigimo pažymėjimus.

Mokiniai, norintys mokytis mokykloje, iki nurodytos datos turi atsiųsti stojamąjį darbą pasirinkta tema. 
Būsimieji neakivaizdinės jaunųjų biochemikų mokyklos dalyviai bus pakviesti į įžanginę sesiją (stojamojo darbo tituliniame lape būtina nurodyti tikslius kontaktinius duomenis). Mokinių priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi. 
Mokykla mokama, kiekvienos sesijos dalyvio mokestis – 20 eurų.

Mokyklos programa

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į mokyklos vadovę.


Mokyklos mokslo vadovė dr. Virginija Bukelskienė, VU Gyvybės mokslų centro Biochemijos instituto Biologinių modelių skyriaus vedėja.
Mokyklos vadovė Irena Pečiulienė, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Sveikatos ir saugos ugdymo skyriaus metodininkė,
tel. (8 5) 276 6775, el. paštas irena.peciuliene@lmnsc.lt.

 


2019 metai

Sausio 31–vasario 1 d. vyko Neakivaizdinės jaunųjų biochemikų mokyklos žiemos sesija.

Programa


 

2018 metai

Rugsėjo 19–21 dienomis vyks neakivaizdinės jaunųjų biochemikų mokyklos 22 laidos rudens sesija.

Darbotvarkė


 

22 laidos žiemos sesija vyko 2018 m. sausio 31–vasario 2 d. Užsiėmimai vyko Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centre. (Mokiniai susipažino su naujų medžiagų kūrimu, sužinojo apie fermentus ir jų vaidmenį, kokios svarbiausios biomolekulės ląstelėse, kaip vyksta medžiagų perneša per biologines membranas, atliko praktinius darbus.

Darbotvarkė

Neakivaizdinės jaunųjų biochemikų mokyklos įžanginė 2017 m. sesija vyko spalio 11–13 d.

Darbotvarkė

Neakivaizdinės jaunųjų biochemikų mokyklos 22-os laidos priimtų mokinių sąrašas
Stojamojo darbo užduotys