Lt | En
  
     
   
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su VU Jungtiniu gyvybės centru kviečia 10–11 (II–III gimnazinių) klasių mokinius mokytis neakivaizdinėje jaunųjų biochemikų mokykloje.

Tai tikslinė mokykla bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie nori pasirinkti biochemiko ar panašios srities specialybę, orientuota į mokslą, tyrimus, savarankišką užduočių atlikimą. Mokyklos bazė – VU Gyvybės mokslų centras.

Jauniesiems  biochemikams suteiksime biochemijos, genetikos, molekulinės biologijos, mikrobiologijos, sveikatinimo žinių, supažindinsime su mokslinio darbo rengimo metodika, tobulinsime praktinio darbo įgūdžius.

Mokykla dvimetė. Mokomasi pagal programą. Mokymasis susideda iš sesijų. Jų metu dėstomas teorinis kursas, atliekami praktikos darbai (stebėjimai, eksperimentai), organizuojamos pažintinės bei mokomosios ekskursijos, išvykos, rengiami kūrybiniai projektai. mokiniai pristato namuose atlik-tas individualias užduotis, parengtus mokslinius, praktinius darbus, jie aptariami. 

Baigę mokyklą mokiniai gauna Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro neakivaizdinės jaunų-jų biochemikų mokyklos baigimo pažymėjimus.

Mokiniai, norintys mokytis mokykloje, iki nurodytos datos turi parengti ir atsiųsti stojamąjį darbą pasirinkta tema. 

Būsimieji neakivaizdinės jaunųjų biochemikų mokyklos dalyviai bus pakviesti į įžanginę sesiją (stojamojo darbo tituliniame lape būtina nurodyti tikslius kontaktinius duomenis). Mokinių priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi. 

Mokykla mokama, kiekvienos sesijos dalyvio mokestis 20 eurų.

Mokyklos programa

Mokyklos mokslo vadovė dr. Virginija Bukelskienė, VU Biochemijos instituto Biologinių modelių skyriaus vedėja.
Mokyklos vadovė Irena Pečiulienė, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Sveikatos ir saugos ugdymo skyriaus metodininkė, tel. (8 5) 276 6775, el. paštas irena.peciuliene@lmnsc.lt.

2017 metai

Neakivaizdinės jaunųjų biochemikų mokyklos įžanginė 2017 m. sesija vyks spalio 11–13 d.
Programa

Neakivaizdinės jaunųjų biochemikų mokyklos 22-os laidos priimtų mokinių sąrašas


Stojamuosius darbus gali rašyti  9–10 (I–II gimnazinių) klasių mokiniai
Darbus prašome siųsti el. paštu irena.peciuliene@lmnsc.lt arba adresu:
Neakivaizdinė jaunųjų biochemikų mokykla
Žirmūnų g. 1B
LT-09101 Vilnius 

Balandžio 19–21 d. vyks Neakivaizdinės jaunųjų biochemikų mokyklos 21-osios laidos baigiamoji sesija.

Darbotvarkė
Sausio 5–6 dienomis 21-osios laidos Neakivaizdinės jaunųjų biochemikų mokyklos mokiniai rinkosi į žiemos sesiją.
Pagrindinė šios sesijos tema – sistemos ir organai, todėl teoriniai ir praktiniai  užsiėmimai  vyko Vilniaus universiteto Jungtiniame gyvybės mokslų centre ir Medicinos fakultete.
Pavasarį šios laidos mokiniai bus kviečiami į baigiamąją  mokyklos sesiją.

Nuotraukos
Darbotvarkė