Lt | En
  
 
Mokyklos vadovė Irena Pečiulienė, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Sveikatos ir saugos ugdymo skyriaus metodininkė, 
tel. (8 5) 276 6775, el. paštas irena.peciuliene@lmnsc.lt

Mokyklos mokslo vadovė
 dr. Jonita Stankevičiūtė, VU Biochemijos instituto Molekulinės mikrobiologijos ir biotechnologijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja

Mokyklos programa 
____________________________________________________________________________________________________________

Neakivaizdinės jaunųjų biochemikų mokyklos žiemos sesija vyks nuotoliniu būdu vasario 11–12 d.

Darbotvarkė


Spalio 7–9 dienomis nuotoliniu būdu vyks Neakivaizdinės jaunųjų biochemikų mokyklos 23 laidos rudens sesija.

Darbotvarkė


Baigiamoji sesija vyks balandžio 22–24 d. nuotoliniu būdu.
Žiemos sesija vyko 2020 m. sausio 15–17 d.
Darbotvarkė
Rugsėjo 26–27 dienomis vyko Neakivaizdinės jaunųjų biochemikų mokyklos XXIII laidos įžanginė sesija.
Programa

Kiekvienos sesijos dalyvio mokestis 25 eurai

STOJAMOSIOS UŽDUOTYSPasirinkite temą:

1. Chromosoma ir jos vaidmuo ląstelės gyvenime
arba
2. Sveikos gyvensenos principai biochemiko akimis

Darbų laukiame iki 2020 m. birželio 21 d.
Stojamuosius darbus gali rašyti būsimieji 10–11 (II–III gimnazinių) klasių mokiniai.

Darbus siųskite el. paštu irena.peciuliene@lmnsc.ltarba adresu:
Neakivaizdinė jaunųjų biochemikų mokykla
Žirmūnų g. 1B
LT-09101 Vilnius

Stojamojo darbo tituliniame lape turi būti nurodyta: vardas, pavardė, klasė, mokykla, namų adresas, kontaktinis telefonas, el. pašto adresas.

Sutikimas naudoti asmens duomenis asmenims iki 18 metųSutikimas naudoti asmens duomenis asmenims nuo18 metų|
Asmens duomenų tvarkymo politika 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su VU Jungtiniu gyvybės centru kviečia 10–11 (II–III gimnazinių) klasių mokinius mokytis neakivaizdinėje jaunųjų biochemikų mokykloje.
Tai tikslinė mokykla bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie nori pasirinkti biochemiko ar  panašios srities specialybę, orientuota į mokslą, tyrimus, savarankišką užduočių atlikimą. Mokyklos bazė –VU Gyvybės mokslų centras.

Jauniesiems  biochemikams suteiksime biochemijos, genetikos, molekulinės biologijos, mikrobiologijos, sveikatinimo žinių, supažindinsime su mokslinio darbo rengimo metodika, tobulinsime praktinio darbo įgūdžius.
Mokykla dvimetė. Mokomasi pagal programą. Mokymasis susideda iš sesijų. Jų metu dėstomas teorinis kursas, atliekami praktikos darbai (stebėjimai, eksperimentai), organizuojamos pažintinės bei mokomosios ekskursijos, išvykos, rengiami kūrybiniai projektai. mokiniai pristato namuose atlik-tas individualias užduotis, parengtus mokslinius, praktinius darbus, jie aptariami. 
Baigę mokyklą mokiniai gauna Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro neakivaizdinės jaunųjų biochemikų mokyklos baigimo pažymėjimus.
Mokiniai, norintys mokytis mokykloje, iki nurodytos datos turi parengti ir atsiųsti stojamąjį darbą pasirinkta tema. 
Būsimieji neakivaizdinės jaunųjų biochemikų mokyklos dalyviai bus pakviesti į įžanginę sesiją (stojamojo darbo tituliniame lape būtina nurodyti tikslius kontaktinius duomenis). Mokinių priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi.