Lt | En
  
 
Mokyklos vadovė Irena Pečiulienė, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Sveikatos ir saugos ugdymo skyriaus metodininkė, 
tel. (8 5) 276 6775, el. paštas irena.peciuliene@lmnsc.lt

Mokyklos mokslo vadovė
 dr. Jonita Stankevičiūtė, VU Biochemijos instituto Molekulinės mikrobiologijos ir biotechnologijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja

Mokyklos programa 
____________________________________________________________________________________________________________

2021 metai

Skelbiamas priėmimas į Neakivaizdinę jaunųjų biochemikų mokyklą

STOJAMOSIOS UŽDUOTYS
Pasirinkite vieną iš šių temų:

Nepakeičiamosios aminorūgštys;
Antibiotinis atsparumas: kas, kaip ir kodėl?;
Sveikos gyvensenos principų fiziologinė ir biocheminė apžvalga.

Stojamojo darbo tituliniame lape turi būti nurodyta: vardas, pavardė, klasė, mokykla, namų adresas, kontaktinis telefonas, el. pašto adresas.

Darbų laukiame iki 2021 m. liepos 19 d.

Sutikimas naudoti asmens duomenis asmenims iki 18 metų
Sutikimas naudoti asmens duomenis asmenims nuo18 metų|
Asmens duomenų tvarkymo politika 

Darbus siųskite el. paštu irena.peciuliene@lmnsc.lt arba adresu:

Neakivaizdinė jaunųjų biochemikų mokykla
Žirmūnų g. 1B
LT-09101 Vilnius

Apie mokyklą

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su VU  Gyvybės mokslų centru kviečia 10–11 (II–III gimnazinių) klasių mokinius mokytis neakivaizdinėje jaunųjų biochemikų mokykloje.

Tai tikslinė mokykla bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, galvojantiems apie biochemiko ar  panašios srities specialybę. Programa orientuota į mokslą, tyrimus, savarankišką užduočių atlikimą. Mokyklos bazė –VU Gyvybės mokslų centras.

Jauniesiems  biochemikams suteikiama biochemijos, genetikos, molekulinės biologijos, mikrobiologijos, sveikatinimo žinių, pristatoma mokslinio darbo rengimo metodika, tobulinami jų praktinio darbo įgūdžiai.

Mokykla dvimetė. Sesijų metu dėstomas teorinis kursas, atliekami praktikos darbai (stebėjimai, eks-perimentai), organizuojamos pažintinės bei mokomosios ekskursijos, išvykos, rengiami kūrybiniai projektai. Mokiniai pristato namuose atliktas individualias užduotis, parengtus mokslinius, praktinius darbus, jie aptariami. Pandemijos sąlygomis sesijos vyksta nuotoliniu būdu.

Baigę mokyklą mokiniai gauna Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro neakivaizdinės jaunųjų biochemikų mokyklos baigimo pažymėjimus.

Norintieji mokytis mokykloje iki nurodytos datos turi parengti ir atsiųsti stojamąjį darbą pasirinkta tema. 

Būsimieji mokiniai pakviečiami į įžanginę sesiją (stojamojo darbo tituliniame lape būtina nurodyti tikslius kontaktinius duomenis). Mokinių priėmimas mokytis įforminamas sutartimi. 

Kiekvienos sesijos dalyvio mokestis 25 eurai.