Lt | En
  
 

Mokyklos vadovė Irena Pečiulienė, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Sveikatos ir saugos ugdymo skyriaus metodininkė, 
tel. (8 5) 276 6775, el. paštas irena.peciuliene@lmnsc.lt.
Mokyklos mokslo vadovė dr. Virginija Bukelskienė, VU Gyvybės mokslų centro Biochemijos instituto Biologinių modelių skyriau vedėja.

Mokyklos programa 
____________________________________________________________________________________________________________
Baigiamoji sesija vyks balandžio 22–24 d. nuotoliniu būdu.

Žiemos sesija vyko 2020 m. sausio 15–17 d.
Darbotvarkė
Rugsėjo 26-27 dienomis vyko Neakivaizdinės jaunųjų biochemikų mokyklos XXIII laidos įžanginė sesija.
Programa
Kiekvienos sesijos dalyvio mokestis 25 eurai.

STOJAMOSIOS UŽDUOTYS
Pasirinkite temą:
Ląstelių žūties būdai
arba
Maisto pasirinkimo piramidės biocheminė išraiška.

Darbus ir pasirašytus sutikimus tvarkyti asmens duomenis siųskite el. paštu irena.peciuliene@lmnsc.lt arba adresu:
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
Neakivaizdinė jaunųjų biochemikų mokykla
Žirmūnų g. 1B
LT-09101 Vilnius 

Stojamojo darbo tituliniame lape turi būti nurodyta: vardas, pavardė, klasė, mokykla, namų adresas, kontaktinis telefonas, el. pašto adresas.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su VU Jungtiniu gyvybės centru kviečia 10–11 (II–III gimnazinių) klasių mokinius mokytis neakivaizdinėje jaunųjų biochemikų mokykloje.

Tai tikslinė mokykla bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie nori pasirinkti biochemiko ar  panašios srities specialybę, orientuota į mokslą, tyrimus, savarankišką užduočių atlikimą. Mokyklos bazė –VU Gyvybės mokslų centras.

Jauniesiems  biochemikams suteiksime biochemijos, genetikos, molekulinės biologijos, mikrobiologijos, sveikatinimo žinių, supažindinsime su mokslinio darbo rengimo metodika, tobulinsime praktinio darbo įgūdžius.

Mokykla dvimetė. Mokomasi pagal programą. Mokymasis susideda iš sesijų. Jų metu dėstomas teorinis kursas, atliekami praktikos darbai (stebėjimai, eksperimentai), organizuojamos pažintinės bei mokomosios ekskursijos, išvykos, rengiami kūrybiniai projektai. mokiniai pristato namuose atlik-tas individualias užduotis, parengtus mokslinius, praktinius darbus, jie aptariami. 

Baigę mokyklą mokiniai gauna Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro neakivaizdinės jaunų-jų biochemikų mokyklos baigimo pažymėjimus.

Mokiniai, norintys mokytis mokykloje, iki nurodytos datos turi parengti ir atsiųsti stojamąjį darbą pasirinkta tema. 

Būsimieji neakivaizdinės jaunųjų biochemikų mokyklos dalyviai bus pakviesti į įžanginę sesiją (stojamojo darbo tituliniame lape būtina nurodyti tikslius kontaktinius duomenis). Mokinių priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi.