Lt | En
  
     
   
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centru kviečia 10–11 klasių mokinius mokytis neakivaizdinėje jaunųjų biochemikų mokykloje.

Mokykla skirta bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie nori pasirinkti biochemiko ar panašios srities specialybę orientuotą į mokslą, tyrimus, savarankišką užduočių atlikimą. Mokyklos bazė – VU Gyvybės mokslų centras.

Jauniesiems  biochemikams suteiksime biochemijos, genetikos, molekulinės biologijos, mikrobiologijos, sveikatinimo žinių, supažindinsime su mokslinio darbo rengimo metodika, tobulinsime praktinio darbo įgūdžius.

Mokykla dvimetė. Mokymasis susideda iš sesijų. Jų metu dėstomas teorinis kursas, atliekami praktikos darbai (stebėjimai, eksperimentai), organizuojamos pažintinės bei mokomosios ekskursijos, išvykos, rengiami kūrybiniai projektai. mokiniai pristato namuose atliktas individualias užduotis,  mokslinius, praktinius darbus. 
Baigę mokyklą mokiniai gauna Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro mokyklos baigimo pažymėjimus.

Mokiniai, norintys mokytis mokykloje, iki nurodytos datos turi atsiųsti stojamąjį darbą pasirinkta tema. 
Būsimieji neakivaizdinės jaunųjų biochemikų mokyklos dalyviai bus pakviesti į įžanginę sesiją (stojamojo darbo tituliniame lape būtina nurodyti tikslius kontaktinius duomenis). Mokinių priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi. 
Mokykla mokama, kiekvienos sesijos dalyvio mokestis – 20 eurų.

Mokyklos programa

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į mokyklos vadovę.


Mokyklos mokslo vadovė dr. Virginija Bukelskienė, VU Gyvybės mokslų centro Biochemijos instituto Biologinių modelių skyriaus vedėja.
Mokyklos vadovė Irena Pečiulienė, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Sveikatos ir saugos ugdymo skyriaus metodininkė,
tel. (8 5) 276 6775, el. paštas irena.peciuliene@lmnsc.lt.

2018 m. įstojusių mokinių sąrašas

Norint mokytis šioje mokykloje, būtina atsiųsti stojamuosius darbus šiomis temomis: 

1. „Mitochondrijų vaidmuo ląstelės gyvenime"
arba
2. „Mitybos biochemija"

Darbus siųskite iki 2018 m. birželio 18 d. el. paštu 
irena.peciuliene@lmnsc.lt

Stojamuosius darbus kviečiame rašyti mokinius, kurie šiais mokslo metais lanko 9–10 klasę.
Stojamojo darbo tituliniame lape turi būti įrašyta: vardas, pavardė, klasė, mokykla, namų adresas, kontaktinis telefonas, el. pašto adresas.
Apie rezultatus mokiniai bus informuojami tituliniame lape nurodytais kontaktais.

2017 / 2018 mokslo metai

22 laidos žiemos sesija vyko 2018 m. sausio 31–vasario 2 d. Užsiėmimai bus vedami Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centre (Saulėtekio al. 7). Mokiniai susipažins su naujų medžiagų kūrimu, sužinos apie fermentus ir jų vaidmenį, kokios svarbiausios biomolekulės ląstelėse, kaip vyksta medžiagų perneša per biologines membranas, atliks praktinius darbus.

Darbotvarkė

Neakivaizdinės jaunųjų biochemikų mokyklos įžanginė 2017 m. sesija vyko spalio 11–13 d.

Darbotvarkė

Neakivaizdinės jaunųjų biochemikų mokyklos 22-os laidos priimtų mokinių sąrašas
Stojamojo darbo užduotys