Lt | En
  
     
   

2017 metai

STEAM konkursas „Mūsų eksperimentas“

Konkurso koordinatorė metodininkė Ingrida Kučiauskienė, 

tel. 8 5 2671912, 
el. paštas ingrida.kuciauskiene@lmnsc.lt

Konkurse gali dalyvauti 1–11 klasių bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo švietimo, profesinio mokymo įstaigų mokiniai. Konkursą organizuoja Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, bei STEAM srities dalykų mokytojų asociacijos. 

Tikslas – skatinti kūrybiškai mokytis STEAM mokslus ir gerinti mokinių pasiekimus atliekant tiriamuosius darbus.

Tiriamuosius darbus konkursui galima pateikti iki 2017 m. balandžio 14 d. užpildžius dalyvio paraišką

Konkursinį darbą, kuris gali būti atliekamas per STEAM mokslų pamokas (įskaitant neformaliojo švietimo pamokas), turi parengti ne daugiau nei 5 mokinių komanda, vadovaujama mokytojo ar mokytojų. Tiriamojo darbo temą pasirenka patys konkurso dalyviai. Tiriamasis darbas turi būti bet kurios STEAM mokslų ar jų grupių tematikos. Galima atlikti jungtinį kelių dalykų darbą.

Eksperimento eigą ar jos fragmentus reikia nufilmuoti. 

Konkurso sąlygos

Darbų vertinimo kriterijai: moksliškumas, kūrybiškumas, pateikimo ir pristatymo kokybė, t. y., vaizdo medžiagos kokybė, esminių tyrimo akcentų iliustravimas, teksto aiškumas, informatyvumas ir kt. Darbai vertinami trijose amžiaus grupėse: 1–4, 5–8, 9–11 klasių.

 

Vertinimo komisija išrinko 20 geriausių darbų. Konkurso nugalėtojų apdovanojimas vyko birželio 15 d.  Energetikos ir technikos muziejuje. Plačiau >>>

Kviečiamų dalyvių sąrašas
Darbotvarkė