Lt | En
  
     
   

2018 metai

STEAM mokslų konkursas „Mūsų eksperimentas“

Konkurso koordinatorė metodininkė Ingrida Kučiauskienė, 
tel. 8 5 2671912, 
el. paštas ingrida.kuciauskiene@lmnsc.lt

Dalyvio paraiška

Konkurso nuostatai


    
Konkurse gali dalyvauti 1–11 klasių bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo švietimo, profesinio mokymo įstaigų mokiniai. 
Konkursą organizuoja Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, bei STEAM srities dalykų mokytojų asociacijos.
Konkurso tikslas – skatinti kūrybiškai mokytis STEAM mokslus, patirti tyrinėjimo ir atradimo džiaugsmą.
Tiriamuosius darbus konkursui galima pateikti iki 2018 m. gegužės 8 d. užpildžius dalyvio paraišką.

Konkursinį darbą, kuris gali būti atliekamas per STEAM mokslų pamokas (įskaitant neformaliojo švietimo pamokas), turi parengti ne daugiau kaip 5 mokinių komanda, vadovaujama mokytojo ar mokytojų. Tiriamojo darbo temą pasirenka patys konkurso dalyviai. Tiriamasis darbas turi būti bet kurios STEAM mokslų ar jų grupių tematikos. Galima atlikti jungtinį kelių dalykų darbą.

Eksperimento eigą reikia nufilmuoti.