Lt | En
  
 
Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamas projektas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-03-0002 veiklas pradėjo 2017-12-28 d. 

„Moksleivių poilsio stovyklos „Pasaka“ infrastruktūros atnaujinimas“.

Projektu siekiama padidinti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ir VšĮ „Vaikų poilsis“ mokinių poilsio stovyklos „Pasaka“ teikiamų neformaliojo vaikų švietimo paslaugų efektyvumą, todėl numatoma atnaujinti dalį stovyklos „Pasaka“ infrastruktūros, adresu Vydūno g. 2, Kukuliškių km., Klaipėdos raj. (Giruliai). Čia vaikams (ypač turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių) bus sudarytos sąlygos dalyvauti įvairiose neformaliojo vaikų švietimo veiklose mokinių atostogų metu ir mokslo metų eigoje. Padidės paslaugų prieinamumas vakarinėje šalies dalyje. Projekto naudą pajus mokyklinio amžiaus vaikai, taip pat  jų tėvai/globėjai, bei Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ir stovyklos „Pasaka“ neformaliojo vaikų švietimo specialistai.

Projekto vykdytojas Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras


Projekto partneris viešoji įstaiga Vaikų poilsis


Finansuojama Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų