Lt | En
  
 
Paveikslėlis

Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamas projektas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-03-0002 
„Moksleivių poilsio stovyklos „Pasaka“ infrastruktūros atnaujinimas“ veiklas pradėjo 2017-12-28 d. 

Projekto tikslas – padidinti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ir VšĮ Vaikų poilsis mokinių poilsio stovyklos „Pasaka“ teikiamų neformaliojo vaikų švietimo paslaugų efektyvumą.

Projekto rezultatai – pagrindas naudoti nekilnojamą turtą vaikų sėkmingai socializacijai ir vasaros edukacijai:

- infrastruktūra bus pritaikyta mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, bus teikiamos kokybiškos NVŠ paslaugos, didinančios specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų socializaciją;

- vaikams (ypač turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių) bus sudarytos sąlygos dalyvauti įvairiose neformaliojo vaikų švietimo veiklose mokinių atostogų metu ir mokslo metų eigoje;

- padidės paslaugų prieinamumas vakarinėje šalies dalyje, bus sudarytos prielaidos NVŠ paslaugų įvairovei, priimant daugiau kaip 1500 vaikų per metus;

-  pritaikius du pastatus šaltajam sezonui bus sudarytos sąlygos vienu metu apgyvendinti bei įtraukti į NVŠ veiklas iki 80 vaikų (dalis iš jų specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai);

- atnaujinus baseino pastatą bus sudarytos sąlygos organizuoti mokymosi plaukti būrelius Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono vaikams mokslo metų eigoje;

- atnaujinus visus projekte numatytus pastatus, ženkliai pagerės stovykloje besilankančių vaikų gyvenimo sąlygos, ypač vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

- atnaujinti stovyklos „Pasaka“ pastatai suteiks vienodas galimybes ir higienos normų užtikrinimą vasaros stovyklų dalyviams bei užtikrins NVŠ paslaugų teikimą mokslo metų eigoje (pastatas „Pilis“ bus pritaikytas šaltajam sezonui).

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Projekto vykdytojas Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.