Į pagrindinį turinį 
  
 
Pranešame apie galimybę suformuoti ir atspausdinti neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimus Mokinių registre įregistruotiems mokiniams.

Kas gali suformuoti pažymėjimą?

Švietimo teikėjai, vykdantys formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą ar neformaliojo vaikų švietimo programą ir turintys prieigą prie Mokinių registro.

Kaip suformuoti ir atspausdinti pažymėjimą?

Prisijunkite prie Mokinių registro ir pasirinkite Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai.