Į pagrindinį turinį 
  
 

Spalio 17 d. VU botanikos sode vyko 7-oji tarptautinė konferencija „Ugdymas edukacinėse erdvėse: biologinės įvairovės, žmogaus sveikatos ir mitybos aspektai“. Konferencija – projekto „Edukacinės erdvės ir gamtos ekspozicijos mokyklų aplinkoje“ dalis.

Į kasmet organizuojamą renginį susirinko gausus būrys mokytojų ir ugdymo įstaigų vadovų, savivaldybių administracijų atstovų, besidominčių edukacinių erdvių kūrimo naujovėmis ir naudojančių jas formaliojo ir neformaliojo ugdymo procese.

Konferencijoje aptarta ES politika ir bioįvairovė, šiandieniniame pasaulyje aktualios ekologijos, maisto švaistymo, žmonių, turinčių viršsvorio ir su tuo susijusių susirgimų, problemos. Diskutuota, ko reikia, kad botanikos sodai taptų edukacinių veiklų centrais ir kokias galimybes mokiniams ir mokytojams atveria šios erdvės. Taip pat pristatytos edukacijų saugomose teritorijose naujovės, ypač akcentuojant, kad organizuojant edukacinius užsiėmimus svarbiausia atskleisti šiuolaikinio žmogaus ir gamtos santykį, padėti vaikui suvokti, kad jis – gamtos dalis. Penkiuose Lietuvos nacionaliniuose parkuose ir trisdešimtyje regioninių parkų, rezervatų ir draustinių organizuojamos įvairiausios edukacinės programos: padedančios pažinti mišką, pelkę, upes, paukščius, bites, vaistinius ir valgomuosius augalus ir t.t. Naujas mokymosi galimybes atveria Gamtos mokyklos, kuriose interaktyviai galima ne tik sužinoti daug įdomių dalykų, bet netgi likti nakvoti. Konferencijos dalyviai pakviesti organizuoti savo mokiniams pamokas šiose erdvėse, lankytis pažintiniuose, mokomuosiuose takuose, gamtos ir etnografijos muziejuose, naudotis Saugomų teritorijų tarnybos išleistais mokomaisiais leidiniais.

Renginio dalyviai susipažino ir su įvairių maistui ir sveikatinimui naudojamų augalų pavadinimų kilme, jų paplitimu, vartosenos skirtumais Lietuvos ir Latvijos regionuose. Sužinojo, kaip senovėje maitinosi tradicinė lietuvių šeima ir kad tradicinių Kūčių patiekalų receptai siekia tūkstantį metų.  Taip pat – kad Bona Sforza į lietuvių virtuvę atnešė tokias kvapnias naujoves kaip šalavijai, porai ir petražolės.

Daug dėmesio skirta dalijimuisi gerąja patirtimi. Pristatyta Talino botanikos sodo edukacinė aplinkosaugos programa apie valgomuosius augalus – šiame sode organizuojamos ir patirtinės parodos, ir edukaciniai užsiėmimai, kurių metų vaikai pažįsta augalus, sužino apie jų rinkimą ir naudojimą maistui, užsiėmimų įvairovė labai didelė – nuo cukraus gamybai naudojamų augalų iki astronautų valgomo maisto pažinimo. Talino botanikos sode įrengtos net virtuvėlės, kuriose vyksta maisto ruošimo edukaciniai užsiėmimai.

Lietuvos ugdymo įstaigų geroji patirtis pristatyta stendiniais pranešimais. Žaliosios edukacinės erdvės mūsų šalies pedagogų pasitelkiamos kaip puiki, įtraukianti, patirtiniu mokymu(si) grindžiama priemonė ir patiems mažiausiems, ir vyresnių klasių mokiniams ar net suaugusiesiems. Jose organizuojamos įvairios veiklos – nuo daržo įrengimo ir priežiūros iki dienos su mokslininku.  

Renginį kasmet inicijuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir Vilniaus universiteto Botanikos sodas.

Programa
Stendai

Prnešimai:

Augalų pavadinimų įvairovė baltų kalbų atlase
Edukacinės erdvės saugomose teritorijose
ES politika ir bioįvairovė:kodėl botanikos sodai tampa edukacinių veiklų centrais
Karalienės Bonos virtuvė
Nuo maisto iki švenčių – praktinis edukacinių erdvių augalų panaudojimas
Vikingų kaimas
Valgomieji augalai aplinkos ugdymo veikloje Talino botanikos sode (anglų k.)
Žolinių ir šiltnaminių (uždaro grunto) augalų  vardynas
Filmas apie Neringos meno mokyklos edukacines erdves (Iš ciklo „Mokyklų edukacinių erdvių patirtis: sklaidos aspektai")