Į pagrindinį turinį 
  
 
Lapkričio 24 d. dėl itin didelio susidomėjimo vyko net du nuotoliniai kvalifikacijos kėlimo seminarai „Prieš patyčias ugdymo įstaigose: ką galime padaryti?“. Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra šiais seminarais siekia stiprinti ugdymo specialistų žinias, įgūdžius ir motyvaciją efektyviai reaguoti į patyčių situacijas ir užkirsti joms kelią. Renginiuose dalyvavo net 74 neformaliojo švietimo ir bendro ugdymo mokytojai bei socialiniai pedagogai iš visos šalies.

Kas ketverius metus Europos šalyse yra atliekamas HBSC (Health Behaviourin School-aged Children) tyrimas, padedantis iš arčiau pažvelgti į paauglių sveikatos ir gyvensenos ypatumus. Paskutiniais tyrimo duomenimis, Lietuva pirmauja tarp aukščiausią patyčių paplitimą turinčių šalių, o 1 iš 4 vaikų patiria patyčias mokykloje ar už jos ribų. Atsižvelgiant į šiuos tyrimo rezultatus, renginiai apie patyčių problemą ir jų prevenciją yra be galo aktualūs ir reikalingi.

Didelis patyčių mastas kelia įvairias ilgalaikes pasekmes vaikų ir paauglių psichologinei sveikatai, kenkia mokyklos klimatui ir mažina saugumo jausmą, todėl spręsti šią problemą būtina. Seminaruose buvo aptariami patyčių prevencijų principai, kuriuose kalbama apie mokyklos bendruomenės narių ir tėvų įsitraukimą. Suaugusiems, susidūriantiems su vaikais, kurie patiria patyčias, tenka didžiausias vaidmuo. Kai mokyklose dirbantys suaugusieji atpažįsta patyčias, į jas reaguoja ir stabdo, mokyklos atmosfera tampa saugesnė ne tik joje besimokantiems vaikams, bet ir suaugusiems, kurie joje dirba ar lankosi.

Seminarų lektorės – Kristina Grigalavičienė ir Oksana Mačėnaitė, medicinos psichologės, turinčios dvidešimties konsultavimo metų patirtį, dirbant su socialiai pažeidžiamų asmenų grupėmis, nuolat vykdančios tyrimus, įgyvendinant projektus patyčių, socialinės atskirties, prevencijos srityse.

Džiaugiamės sulauktu didžiuliu susidomėjimu šiais seminarais ir viliamės, kad patyčių problema Lietuvos mokyklose ir už jos ribų mažės, o tokie seminarai – dar kartosis.