Į pagrindinį turinį 
  
 
Renginio pavadinimas:
Fizinio ugdymo mokymo metodų įvairovė: nuo atkartojimo iki atradimo
Renginio tipas:
Seminaras
Dalyviai:
Neformaliojo sportinio švietimo, fizinio ugdymo, ikimokyklinio, pradinio ugdymo pedagogai
Renginio data:
2023 m. gruodžio 7 d., 15 val.
Vieta:
Nuotolinis
Mokestis:
35 €
Registracija:
Renginys baigėsi.
Papildoma informacija:
Indrė Rudzinskienė
+37067325528
indre.rudzinskiene@linesa.lt

Neformaliojo sportinio švietimo, fizinio ugdymo, ikimokyklinio, pradinio ugdymo pedagogus kviečiame dalyvauti nuotoliniame 8 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo seminare „Fizinio ugdymo mokymo metodų įvairovė: nuo atkartojimo iki atradimo“.

Seminaro tikslasskatinti pedagogus taikyti kuo įvairesnius mokymo metodus ugdant vaikų ir jaunimo judėjimo įgūdžius per fizinio ugdymo pamokas ir neformaliojo sportinio vaikų švietimo užsiėmimus.

Fizinis aktyvumas yra vienas svarbiausių sveikos gyvensenos veiksnių, o vaikystėje susiformavę fizinio aktyvumo įpročiai išlieka visą gyvenimą. 
Stebėsenos duomenys rodo, kad Lietuvos mokyklinio amžiaus vaikų fizinis aktyvumas yra nepakankamas ir kasmet vis labiau mažėjantis. 
Tuo pačiu prastėja ir šalies vaikų bei paauglių fizinis pajėgumas bei sveikata. Moksliniai tyrimai rodo, kad efektyvios fizinio ugdymo pamokos bei fizinis raštingumas tampriai siejasi su teigiamų nuostatų į reguliarų mankštinimąsi puoselėjimu. Mokymo programa parengta remiantis gerąja Vakarų šalių patirtimi bei neuromoksliniais tyrimais, aktualizuojant fizinio ugdymo mokymo metodų įvairovės taikymą fizinio ugdymo pamokose, siekiant individualizuoti užduotis, sustiprinti mokinių motyvaciją bei patirti judėjimo džiaugsmą.

Seminaro lektorė – doc. dr. Rita Gruodytė-Račienė (Lietuvos sporto universitetas). Fizinio ir socialinio ugdymo katedros docentė, įgijusi biomedicinos mokslų srities daktaro kvalifikacinį laipsnį Tartu universitete, Estijoje. Skaito pranešimus konferencijose, veda seminarus ir dėsto Lietuvos bei užsienio aukštosiose mokyklose fizinio ugdymo, fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos studijų programų moduliuose. 2016–2021 m. dirbo studijų programos „European Bachelor in Physical Activity and Lifestyle“ („Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena“) direktorės pareigose. Vadovėlio komplekto „Kūno kultūra 1 klasei“, studijų knygos „Eurofitas. Fizinio pajėgumo testai ir metodika“, vadovėlio „Fizinis aktyvumas ir sveikata“ ir daugelio Lietuvos bei tarptautinių mokslinių publikacijų bendraautorė. 

Nuotolinis seminaras vyks per Zoom 2023 m. gruodžio 7 d. 

Seminaro pradžia 15 val., seminarą planuojame baigti apie 19 val. 

Dalyvavimo sąlygos:
dalyvio mokestis 35 Eur.

Prašytume atsiųsti įstaigos direktoriaus pasirašytą RAŠTĄ DĖL apmokėjimo arba apmokėti dalyvio mokestį – 35 Eur bankiniu pavedimu iki gruodžio 4 d. 

Juridiniai ir fiziniai klientai (iš asmeninių lėšų): 
Lėšų gavėjas: Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra
A.s. LT 76 7044 0600 0102 9937 
AB SEB bankas, b. k. 70440
Įm. kodas 302848387, PVM mok. kodas LT100007095119
Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą: Už seminarą „Fizinio ugdymo mokymo metodų įvairovė“

Už renginį mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki gruodžio 4 d. už renginį atsakingam asmeniui, Indrei Rudzinskienei, el. paštu indre.rudzinskiene@lmnsc.lt.

Už renginį mokant įstaigai, sąskaita faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl išankstinių sąskaitų išrašymo – el. p. indre.rudzinskiene@lmnsc.lt.

Už dalyvavimą seminare bus išduodamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas. Dalyviai gaus metodinę seminaro medžiagą

Būtina išankstinė registracija.

Dėkojame už ATSAKINGĄ registraciją. Pasikeitus aplinkybėms, jei seminare dalyvauti negalėsite, INFORMUOKITE renginio vadovę  Indrę Rudzinskienę el. p. indre.rudzinskiene@lmnsc.lt.

Apmokėti arba atsiųsti RAŠTĄ DĖL apmokėjimo prašome iki gruodžio 4 d. el. p. indre.rudzinskiene@lmnsc.lt. Dėkojame už supratingumą.