Į pagrindinį turinį 
Lt / En
  
 
Renginio pavadinimas:
Mokslinio tyrimo metodai mokykloje. Brandos darbas
Renginio tipas:
Seminaras pagal kvalifikacijos tobulinimo programą
Dalyviai:
Neformaliojo vaikų švietimo ir bendrojo ugdymo mokytojai
Renginio data:
2021 m. lapkričio 10 d.–lapkričio 25 d.
Vieta:
Nuotolinis renginys
Mokestis:
70 €
Registracija:
Renginys baigėsi.
Papildoma informacija:
Rūta Orlauskienė
(8 5) 276 6551
ruta.orlauskiene@lmnsc.lt

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras organizuoja 40 akad. val. programos „Mokslinio tyrimo metodai mokykloje. Brandos darbas“ (kodas 211001080 ) nuotolinį kvalifikacijos tobulinimo seminarą lapkričio 10, 16 d. ir lapkričio 23, 24, 25 d.

Mokslinis tyrimas paprastai asocijuojasi su gamtos mokslais, tačiau tyrimo metodą galima taikyti ir lietuvių kalbos, matematikos ar technologijų pamokose. Programos tikslas yra supažindinti mokytojus su įvairių dalykų brandos darbo rengimo reikalavimais ir vertinimo kriterijais.
Seminaras skirtas neformaliojo vaikų švietimo, bendrojo ugdymo mokyklų (visų dalykų) mokytojams.

Lektorė Rigonda Skorulskienė – Kauno Jezuitų gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė, dirbanti pagal bendrojo ugdymo ir tarptautinio bakalaureato programas, fizikos mokslų doktorantė, lektorė. 2016 m. lektorė išrinkta inovatyviausia fizikos mokytoja. Nuo 2020 m. lektorė yra Nacionalinės švietimo agentūros pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo darbo grupės narys.  Fizikos vadovėlių, uždavinynų, pratybų, testų autorė ir bendraautorė, recenzentė,  fizikos valstybinių brandos egzaminų darbų vertintoja, brandos darbų ir tiriamųjų darbų vadovė.
 

Darbotvarkė

2021-11-10 nuotolinis užsiėmimas vyks 14–18 val. 
Mokslinio tyrimo metodai mokykloje.
Brandos darbo temos pasirinkimas ir darbo planavimas. Įrankiai skirti veiklos planavimui.
Brandos darbo tikslo ir uždavinių formulavimas, jų atitiktis temai.
2021-11-16 nuotolinis užsiėmimas vyks 14–18 val.
Refleksija. Praktinės užduotys Brandos darbo tikslo ir uždavinių formulavimas.
Brandos darbo aprašo struktūra. Dėstomoji dalis.
2021-11-23 nuotolinis užsiėmimas vyks 14–18 val.
Refleksija. Metodikos naudojimas. Informacijos šaltinių analizė.
Reikalavimai citavimui. Išvados. Pasiūlymai ir rekomendacijos. Literatūros šaltinių sąrašas.
2021-11-24 nuotolinis užsiėmimas vyks 14–18 val.
Refleksija. Įsivertinimas. Patarimai pateikčių rengimui.
Brandos darbo vertinimo kriterijai. Praktinis grupinis darbas: BD vertinimas.
2021-11-25 nuotolinis užsiėmimas vyks 1418 val.
Refleksija. Savarankiškas darbų vertinimas. Dokumentai reglamentuojantys brandos darbą.
Statistika. Paklaidos. Brandos darbų pavyzdžiai. Literatūra. Pagalba mokytojui ir mokiniui.

Seminaro dalyviams bus išduoti 40 val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Dalyvio mokestis 70 Eur mokamas pavedimu į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro sąskaitą:
LT76 7044 0600 0102 9937
AB SEB bankas, b. k. 70440
Įm. kodas  302848387
PVM kodas  LT100007095119
Mokėjimo paskirtis – už seminarą 2021-11-10 (40 val.) Mokslinio tyrimo metodai mokykloje. Brandos darbas“.

Prisijungimo nuoroda bus atsiųsta užsiregistravusiems dalyviams lapkričio 9 d., kurių įstaigos bus padariusios išankstinį pavedimą arba atsiuntusios direktoriaus pasirašytą GARANTINĮ RAŠTĄ iki lapkričio 4 d. Dokumentus siųsti el. p. ruta.orlauskiene@lmnsc.lt.
PVM sąskaitos faktūros bus išrašomos pasibaigus programai.

Būtina išankstinė dalyvių registracija. Dalyvių skaičius ribotas.

Dėkojame už atsakingą registraciją. Pasikeitus aplinkybėms, jei į renginį atvykti negalėsite, INFORMUOKITE Rūtą Orlauskienę el. p. ruta.orlauskiene@lmnsc.lt.