Lt | En
  
 
Mokyklų bendruomenės turės galimybę įsitraukti į fizinio aktyvumo veiklas specializuotose erdvėse ir įgyti aktyvių ugdymo formų iniciatyvų patirties. Švietimo portale www.emokykla.lt sukurtame neformaliojo vaikų švietimo modulyje neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) paslaugų teikėjai ras mokymo priemonių, metodikų NVŠ turinio kokybei gerinti. Mokinių socializacijai padės sukurta skaitmeninė mokymo priemonė mokinių saugaus eismo ugdymui. NVŠ sistemos dalyviai (mokytojai) dalyvaus mokymuose, kurie suteiks reikalingų įgūdžių sėkmingai vaikų ir jaunimo socializacijai bei neformaliojo vaikų švietimo organizavimui.