Mokinių kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymo edukacinių programų įgyvendinimas