Lt | En
  
 

2018 metai

Programa

DĖL XXV LIETUVOS MOKINIŲ RUSŲ KALBOS (GIMTOSIOS IR UŽSIENIO) OLIMPIADOS DATOS PAKEITIMO
Informuojame, kad keičiasi 2017 – 2018 m.m. Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafike, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V-936, nurodyta XXV Lietuvos mokinių rusų kalbos (gimtosios ir užsienio) olimpiados data. Data keičiama, nes sutampa su 2018 m. valstybinio užsienio kalbos (rusų) egzamino kalbėjimo dalimi.
XXV Lietuvos mokinių rusų kalbos (gimtosios ir užsienio) olimpiada vyks 2018 m. balandžio 12 – 14  d. Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje (Klonio g. 2, Druskininkai).

Sąlygos

Informacija dėl 2018 m. Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiados

Papildoma medžiaga XXV Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiados III etapui

RG    
RU

2017 metai
XXIV Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada


Rezultatai RG
2016 metai

Tarptautinėje rusų kalbos olimpiadoje – puikūs mūsų mokinių rezultatai

RU rezultatai su kodais
RG rezultatai su kodais

Rusų kalbos olimpiadoje žinias demonstravo 90 mokinių

2015 metai

Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada

DĖL 2015 M. LIETUVOS MOKINIŲ RUSŲ KALBOS (GIMTOSIOS IR UŽSIENIO) OLIMPIADOS

2015 m. balandžio 9-11 d. Kauno A. Puškino gimnazijoje (Vytauto pr. 50, Kaunas) vyks Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiados respublikinis etapas. 
Dalyvių registracija vyks balandžio 9 d. 9.00 – 12.00 val. Kauno A. Puškino gimnazijoje. Nugalėtojų apdovanojimas – balandžio 11 d. 10.00-12.00 val.. 
Olimpiados metų mokytojams vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras.
Olimpiados dalyvių (mokinių) maitinimo ir nakvynės išlaidas apmoka Švietimo ir mokslo ministerija, mokinių kelionės ir mokytojo komandiruotės išlaidas – savivaldybės padalinys arba mokykla.
XXII Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada 

II (miestų/rajonų) etapo užduotys:
XXII Lietuvos mokinių rusų (užsienio) kalbos olimpiados III (respublikinio) etapo rekomendacijos

DĖL 2015 M. LIETUVOS MOKINIŲ RUSŲ KALBOS (GIMTOSIOS IR UŽSIENIO) OLIMPIADOS 

1. Olimpiados tema 
2015 m. Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiados tema: 
Gamta, pasaulis, Visatos paslaptis... (Природа, мир, тайник Вселенной…)
Olimpiadoje gali dalyvauti 10 ir 11 klasių mokiniai iš mokyklų, įgyvendinančių bendrojo ugdymo programas.
2015 m. Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada vyksta trimis etapais:
I – mokyklų etapas, II – rajonų / miestų etapas, III – šalies etapas.
2015 m. Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiados II ir III etapui užduotys rengiamos centralizuotai.

2. II (rajonų / miestų) olimpiados etapas 
Rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiados rajonų / miestų etapas 2015 m. vasario 11 d. vyks centralizuotai. Rekomenduojama II olimpiados etapo pradžia – 9.00 val.

Rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiados  II etapas susideda iš testo ir rašymo užduočių

Testas (rusų užsienio ir gimtosios kalbos grupėms), kūrybinio darbo raštu tema (rusų užsienio kalbos grupei), probleminė užduotis/kūrybinė užduotis (rusų gimtosios kalbos grupei) bus iš anksto atsiųsti į miestų / rajonų švietimo padalinius.

Norėdami sėkmingai atlikti II etapo testą rusų (užsienio) kalbos grupei, kūrybinį darbą raštu, mokiniai turėtų  susipažinti ir su trumpa S. Jesenino  biografija ir kūrybos apžvalga, eilėraščiais: «C добрым утром », «Не жалею, не зову, не плачу…». Rekomenduojama susipažinti su   medžiaga apie S. Jesenino gyvenimą ir poeziją Lietuvos rusų kalbos ir literatūros vadovėliuose (autoriai: V. Gudonienė, S. Valiulis; R. Glinterščik; J. Brazauskienė, I. Vološina ir kt.).

Tą pačią dieną (vasario 11 d.) 12:00 val. į švietimo padalinius bus išsiųsti testo atsakymai ir rašymo užduočių vertinimo kriterijai.

Kalbėjimo užduotis II (rajono / miesto) etapui nėra privaloma, tačiau rajono / miesto metodinio būrelio sprendimu gali būti organizuojama. Tuo atveju kalbėjimo užduotį rengia rajono/miesto metodinis būrelis, remdamasis 2015 metų olimpiados III etapo kalbėjimo užduotimi.

3. III (šalies) olimpiados etapas

3.1 Rusų gimtosios kalbos grupė

1. Testas ir probleminė/kūrybinė užduotis raštu (45 %). 
2. Teksto interpretacija (30 %).
3. Retorinė užduotis (25 %).
Rekomenduojami autoriai:
XIX am. : A. Puškin, M. Lermontov, A. Fet, I. Turgenev, A. Čechov.
XX am. : I. Bunin, N. Gumilev, S. Jesenin, M. Prišvin, K. Paustovskij, V. Astafjev, V. Rasputin, N. Rubcov. N. Zabolockij, visuomenės informavimo priemonės, žiniasklaida.

3.2. Rusų užsienio kalbos grupė

1. Testas(50 %).
2.  Kūrybinis darbas raštu (20 %).
3.  Kalbėjimas (30 %). 
Testu ir kūrybiniu darbu raštu vertinama dalyvių sociokultūrinė ir kalbinė kompetencijos.

III (šalies) etapui rekomenduojami autoriai ir tekstai bus paskelbti atskirame rašte arba galėsite juos parsisiųsti iš https://www.lmnsc.lt/lt/rusu_k_ po olimpiados II etapo.

3.3. Rusų (užsienio ir gimtosios) kalbėjimo/retorikos užduotis. Kiekvienas dalyvis gaus medžiagą su nuotraukomis (gamtos ir architektūros paminklais), publicistinių ir grožinių tekstų fragmentais. Mokinys, susipažinęs su medžiaga, remdamasis savo patirtimi ir įspūdžiais, paruošia rišlų 2–3 minučių monologą pagal duota temą (gali įterpti citatas). Monologus komisijai pristato 4 dalyviai, kurie klausosi vienas kito, užduoda klausimus vieni kitiems ir dalijasi įspūdžiais. 

3.4. Meninio skaitymo konkursas vertinamas atskirai, tačiau tie, kurie dalyvaus meninio skaitymo konkurse, gaus vieną papildomą balą, kuris bus pridedamas prie surinktų už kitas olimpiados rungtis balų sumos.

Apie registraciją į  III (šalies) Olimpiados etapą bus paskelbta papildomai.

2015 m. balandžio 9-11 d. Kauno A. Puškino gimnazijoje (Vytauto pr. 50, Kaunas) vyks Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiados III (šalies) etapas.

2013 - 2014 metai

XXIV Lietuvos mokinių rusų kalbos (užsienio) olimpiada
XXIV Lietuvos mokinių rusų kalbos (gimtosios) olimpiada
2014 M. LIETUVOS MOKINIŲ RUSŲ KALBOS (GIMTOSIOS IR UŽSIENIO) OLIMPIADA
Druskininkuose vyko XXI Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada. Balandžio 10–12 d. Druskininkų „Atgimimo“ mokykloje vyko kasmetinės, jau dvidešimt pirmosios Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiados respublikinis etapas.
(Paskelbta: 2014-04-16)

XXI Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) olimpiados programa  

1. Olimpiados tema 


2014 m. Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiados tema –„Daugiabriauniai talentai: nuo Donelaičio link Lermontovo...“ («Многогранные таланты: от Донелайтиса к Лермонтову…»)

Olimpiadoje gali dalyvauti 10 ir 11 klasių mokiniai iš mokyklų, įgyvendinančių bendrojo ugdymo programas.

2014 m. Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada vyksta trimis etapais:

I – mokyklų etapas, II – rajonų / miestų etapas, III – šalies etapas.

2014 m. Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiados II ir III etapui užduotys rengiamos centralizuotai.

2. II (rajonų / miestų) olimpiados etapas 

Rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiados rajonų / miestų etapas 2014 m. vasario 25 d. vyks centralizuotai. Rekomenduojama II olimpiados etapo pradžia – 9.00 val.

Rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiados  II etapas susideda iš testo ir rašymo užduočių. Testas (rusų užsienio ir gimtosios kalbos grupėms), kūrybinio darbo raštu tema (rusų užsienio kalbos grupei), probleminė užduotis (rusų gimtosios kalbos grupei) bus iš anksto atsiųsti į miestų / rajonų švietimo padalinius. 

Tą pačią dieną (vasario 25 d.) 12:00 val. į švietimo padalinius bus išsiųsti testo atsakymai ir rašymo užduočių vertinimo kriterijai.

Kalbėjimo užduotis II (rajono / miesto) etapui nėra privaloma, tačiau rajono / miesto metodinio būrelio sprendimu gali būti organizuojama. Tuo atveju kalbėjimo užduotį rengia rajono / miesto metodinis būrelis, remdamasis 2013 metų olimpiados III etapo kalbėjimo užduotimi.

3. III (šalies) olimpiados etapas

3.1 Rusų gimtosios kalbos grupė

1. Testas ir probleminė užduotis raštu (45 %). 
2. Teksto interpretacija (30 %).
3. Retorinė užduotis (25 %).

Rekomenduojama literatūra:

K. Donelaičio, M. Lermontovo, A. Čechovo, M. Vološino, V. Majakovskio biografija ir kūrybos apžvalga.

Текстуально и подробно ознакомиться с творчеством М. Ю. Лермонтова, 

А. П. Чехова, М. А. Волошина, В. В. Маяковского, обращая внимание на то, как многогранность таланта отразилась в литературном творчестве.

3.2. Rusų užsienio kalbos grupė

1. Testas(50 %).
2.  Kūrybinis darbas raštu (20 %).
3.  Kalbėjimas (30 %). 

Testu ir kūrybiniu darbu raštu vertinama dalyvių sociokultūrinė ir kalbinė kompetencijos, nurodytų grožinių tekstų suvokimas. Norėdami sėkmingai atlikti testą, kūrybinį darbą raštu, mokiniai turėtų plačiau susipažinti su K. Donelaičio, M. Lermontovo, V. Majakovskio biografija ir kūrybos apžvalga, asmenybių bruožais, talentų ypatumais. 

Grožinio teksto suvokimo testo daliai rekomenduojama susipažinti su šiais kūriniais:

М. Ю. Лермонтов — повесть из романа «Герой нашего времени» «Бэла», стихотворения «Утес», «Парус», «Сосна», «Выхожу один я на дорогу».

В. В. Маяковский — стихотворения «Послушайте», «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче».

3.3. Rusų (užsienio ir gimtosios) kalbėjimo užduotis. Kiekvienas dalyvis gaus medžiagą su publicistinių ir grožinių tekstų fragmentais. Mokinys, susipažinęs su medžiaga, pasirenka vieną iš pasiūlytų temų ir, remdamasis šia medžiaga, paruošia rišlų 2–3 minučių monologą (gali įterpti citatas). Monologus komisijai pristato 4 dalyviai, kurie klausosi vienas kito, užduoda klausimus vieni kitiems ir dalijasi įspūdžiais. 

3.4. Meninio skaitymo konkursas vertinamas atskirai, tačiau tie, kurie dalyvaus meninio skaitymo konkurse, gaus vieną papildomą balą, kuris bus pridedamas prie surinktų už kitas olimpiados rungtis balų sumos.


Apie registraciją į šalies Olimpiados etapą bus paskelbta papildomai.

2014 m. balandžio 10–12 d. Druskininkų „Atgimimo“ mokykloje (M. K. Čiurlionio g. 92, Druskininkai) vyks Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiados III (šalies) etapas.

Mokiniai, atvykę į šalies Olimpiados etapą, aprūpinami nakvyne ir maistu. Dalyvių kelionės išlaidas ir juos lydinčių asmenų komandiruotes apmoka savivaldybių administracijų švietimo padaliniai arba mokyklos.

2013 metai

Rekomenduojama literatūra rusų (užsienio) kalbos grupei.
А. Фомин «Свеча горящая»
Puslapiai: 
63, 64, 69, 70, 87, 90-92, 109-111, 120-124, 151, 152-154, 178-183, 213-217, 270-274,302,303, 305-308,323, 369-372 

Susijusios naujienos: 

Lietuvos mokinys XIII Tarptautinėje rusų kalbos olimpiadoje laimėjo III vietą.
(Paskelbta: 2013-07-03)

DĖL 2013 M. LIETUVOS MOKINIŲ RUSŲ KALBOS (GIMTOSIOS IR UŽSIENIO) OLIMPIADOS II (RAJONŲ/MIESTŲ) ETAPO
(Paskelbta: 2013-02-15)

(Paskelbta: 2012-11-29) 

Lapkričio 12-16 dienomis Maskvoje vyko IX Tarptautinė rusų kalbos NVS ir Baltijos šalių olimpiada.
(Paskelbta: 2012-11-20)

2012 metai

Lietuvos mokinių rusų kalbos (gimtosios ir užsienio) olimpiada


Kovo 15–17 d. Vilniaus „Santaros“ vidurinėje mokykloje vyko 19-oji Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada, kurioje dalyvavo 85 dalyviai – 10–11 kl. mokiniai.
(Paskelbta: 2012-03-19)

        Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada vyks 2012 m. kovo 15–17 d. Vilniaus „Santaros“ vidurinėje mokykloje (A. Juozapavičiaus g. 12, Vilnius).
Olimpiados tema – „M. K. Čiurlionis ir „Sidabro amžiaus“ kultūra“.

        Rusų gimtosios kalbos grupė
        Integruotą rusų kalbos patikrinimą sudaro:
        1. Kūrybinis darbas raštu (35%).
        2. Kompleksinis testas ir kūrinio interpretacija (45%).
        3. Retorinė užduotis (20%).

        Rusų gimtosios kalbos olimpiados bendra retorinės užduoties tema „Menas mano gyvenime (dailė, teatras, kinas)“

        Rusų užsienio kalbos grupė
        Integruotą rusų kalbos patikrinimą sudaro:
        1. Testas (50%).
        2. Pokalbis (30%).
        3. Kūrybinis darbas raštu (20%).

        Norėdami sėkmingai atlikti testą, mokiniai turėtų susipažinti su M. K. Čiurlionio, A. Bloko gyvenimu ir kūryba ir jų epochą, apie kurią gali paskaityti Vidos Gudonienės ir Svetlanos Valiulis vadovėlyje „ХХ a. rusų literatūros skaitiniai“ (Šviesa, 1998 m (6-73 psl.)). Grožinio teksto supratimui parodyti rekomenduojama susipažinti su tokiais kūriniais: A. Блок. „O, весна, без конца и без краю“, „О доблестях, о подвигах“, „O славе“; М. Горький „Песня о соколе“, А. Куприн „Гранатовый браслет“.

Plačiau...Programinės nuostatos olimpiadų dalyviams: Olimpiados programa

Kviečiamų dalyvių ir lydinčių mokytojų sąrašas


2012 m. kovo 15–17 d. Vilniaus „Santaros“ vidurinėje mokykloje (A. Juozapavičiaus g. 12) vyks Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiados respublikinis etapas.
(Paskelbta: 2012-03-12)

2011 metai

Lietuvos mokinių rusų kalbos (gimtosios ir užsienio) olimpiada

        Balandžio 14-16 d. Kėdainių specialiojoje mokykloje vyko 18-oji Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada, kurioje dalyvavo per 80 dalyvių – 10-11 kl. mokinių. 

Olimpiados nuotraukos

        Šių metų olimpiada buvo skirta A.P.Čechovui. Mokiniai atliko kūrybinius darbus, testo ir retorikos užduotis. Mokinių darbus vertino patyrusi komisija, kurioje dirbo dėstytojai, geriausi šalies rusų kalbos mokytojai.

        Kartu su olimpiada vyko ir meninio skaitymo konkursas. Ne visi olimpiados dalyviai panoro išbandyti save šiame konkurse, bet drąsiausieji nenusivylė. Net 15 skaitovų gavo pagyrimo raštus ir buvo apdovanoti atminimo dovanomis. 

        Į renginį atvykusiems rusų kalbos mokytojams buvo surengtas seminaras „Rusų kalbos mokymasis kaip asmenybės lavinimo veiksnys“, kuriame kalbėta apie šiuolaikinę rusų literatūrą, jos vietą mokyklinėje programoje, vidurinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimą. Profesorė N.Kulibina, viešnia iš Maskvos valstybinio A.Puškino rusų kalbos instituto, pasakojo apie galimybes tobulinti kvalifikaciją institute rengiamuose kursuose ir nuotoliniu būdu. 

        Turtinga buvo ir olimpiados kultūrinė programa. Mokytojai, palikę mokinius atlikti olimpiados užduočių,   lankėsi Č.Milošo gimtinėje, o vėliau, lydimi mokinių, susipažino ir su daugiakultūre Kėdainių istorija.

Maloniu olimpiados akcentu tapo Vilniaus mokinių spektaklis A.Čechovo kūrinių motyvais „Būk žmogumi, jei gali“. Vilniaus Gabijos ir Žvėryno gimnazijų, Vilniaus Naujininkų, Levo Karsavino ir Abraomo Kulviečio vidurinių mokyklų mokiniai, parengę bendrą projektą – spektaklį, buvo pakviesti šį spektaklį parodyti Kėdainių šviesiosios gimnazijos salėje. Žiūrovus užbūrė profesionali mokinių vaidyba, puošnūs ir puikiai parinkti aktorių rūbai.

        Olimpiados laimėtojai apdovanoti Švietimo ir mokslo ministerijos diplomais, atminimo medaliais, olimpiados partnerio ir rėmėjo AB „Lifosa“, kurios pagrindinis akcininkas yra kompanija „Eurochem“, dovanomis. 

Olimpiados protokolą rasite čia

        Etiniais sumetimais olimpiados dalyvių rezultatai nebus skelbiami. Norinčius sužinoti savo surinktų balų skaičių prašome kreiptis el. paštu vilija.norkuniene@lmitkc.lt.

Apie olimpiadą rašo:
        Delfi.lt straipsnis „Kėdainiuose - rusų kalbos olimpiada“;
        Kedainietis.lt straipsnis „Kėdainiuose prasideda rusų kalbos olimpiada“;
        Kėdainių krašto televizijos reportažas apie olimpiadą (Siužetas apie olimpiadą prasideda
        nuo 8 minutės).

Užduotys
Rusų gimtoji kalba Rusų užsienio kalba
Testas Testas
Kūrybinė užduotis Kūrybinė užduotis
Retorika Testo atsakymai

Kviečiamų dalyvių sąrašas

Olimpiados programa
Olimpiadą remia
Olimpiadą organizuoja


Olimpiadoje gali dalyvauti bendrojo lavinimo mokyklų 10–11 klasių mokiniai.
2011 m. Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiados tema – „Toks artimas Lietuvai A. P. Čechovas...“.
Olimpiada susideda iš integruoto rusų kalbos (gimtosios ir užsienio) kompetencijos patikrinimo ir meninio skaitymo konkurso.

Rusų gimtosios kalbos grupė

Integruotą rusų kalbos patikrinimą sudaro:
1.    Kūrybinis darbas raštu (35%).
2.    Kompleksinis testas ir kūrinio interpretacija (45%).
3.    Retorinė užduotis (20%).
Rusų gimtosios kalbos olimpiados bendra retorinės užduoties tema „В человеке должно быть все прекрасно...“

Rusų užsienio kalbos grupė

Integruotą rusų kalbos patikrinimą sudaro:
1.    Testas (50%).
2.    Pokalbis (30%).
3.    Kūrybinis darbas raštu (20%).

 

Norėdami sėkmingai atlikti testą, mokiniai turėtų susipažinti su A. Čechovo gyvenimu ir kūryba. Grožinio teksto supratimui parodyti rekomenduojama susipažinti su A. Čechovo kūriniais ("Вишневый сад", "Толстый и тонкий", "Человек в футляре", "Попрыгунья").

Rusų užsienio kalbos grupei teikiamai pokalbio temai „Lietuvos/Rusijos kultūros įžymiausi veikėjai“ mokinys iš anksto turėtų pasirinkti, apie ką kalbės, pasiruošti trumpą pristatymą (2–3 min.). Po pristatymo vyks pokalbis, kuriame dalyvaus komisijos nariai ir keli Olimpiados dalyviai.

Meninio skaitymo konkursas vertinamas atskirai.

__________________________________________________________________

2010 metai

VIII Tarptautinė NVS ir Baltijos šalių mokyklų, kuriose dėstoma rusų kalba, mokinių rusų kalbos olimpiada

         2010 m. lapkričio 29 d. – gruodžio 3d. Maskvoje vyko VIII Tarptautinė NVS ir Baltijos šalių mokyklų, kuriose dėstoma rusų kalba, mokinių rusų kalbos olimpiada. Dalyvavo 29 mokiniai iš 10 šalių. Lietuvai olimpiadoje atstovavo Denis Petrina, Vilniaus V. Kačialovo gimnazijos mokinys (mokytoja Galina Kalinina), Anastasija Takvareli, Vilniaus Naujamiesčio vidurinės mokyklos mokinė (mokytoja Viktorija Raževa) ir Bogdana Storožuk, Visagino „Atgimimo“ gimnazijos mokinė (mokytoja Irina Makeičik). Nors Lietuvos komanda iš olimpiados medalių ir neparvežė, labai džiaugiamės Anastasijos Takvareli pelnyta nominacija «За обширные знания о современной России». Olimpiados metu vykusiame konkurse «Юный оратор» Denis Petrina savo kalba pelnė daug žiūrovų simpatijų, pavergė komisijos širdis ir tapo konkurso nugalėtoju.

         Oficialus olimpiados tinklalapis http://www.olympiadviii.ru/. Čia galite sužinoti, kokia buvo olimpiados programa, pavartyti dienoraštį, susipažinti su olimpiados nugalėtojais. Plačiau >>
 

 

PROGRAMINĖS NUOSTATOS OLIMPIADŲ DALYVIAMS 

(Rusų gimtoji kalba)  
(Rusų užsienio kalba)

Olimpiados rengimo sąlygos 2010 m.

 

LIETUVOS MOKINIŲ RUSŲ KALBOS (GIMTOSIOS IR UŽSIENIO) OLIMPIADA

2010 m. kovo 26–28 d. Kėdainių specialiojoje mokykloje vyko Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada
Dalyviai ir jų pasiekimai
 Rusų gimtoji kalba
Rusų užsienio kalba


                                                                 Užduotys

 

Rusų gimtoji kalba Rusų užsienio kalba
Testas Testas
Daimond Kūrybinė užduotis
Interpretacija Testo atsakymai
Testo atsakymai  

__________________________________________________________________

2009 metai

2009 m. olimpiados protokolas